Μελέτη Εγκατάστασης Δικτύου

Εξειδικευμένα στελέχη μας αναλαμβάνουν όλα τα στάδια υλοποίησης ενός δικτύου υπολογιστών με στόχο την σωστή εγκατάσταση και την μελλοντική επέκτασή του.

 

Πιο συγκεκριμένα:

  • Επιτόπια καταγραφή και μελέτη του χώρου εγκατάστασης
  • Ολοκληρωμένη μελέτη δικτύωσης και εγκατάστασης
  • Εγκατάσταση απαραίτητων δομημένων καλωδιώσεων, racks, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και καναλιών
  • Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εγκατάσταση και λειτουργία intranets, VPNs, internet sharing, firewall
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση server και λοιπών συσκευών
  • Πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας με όργανα τελευταίας τεχνολογίας
  • Πλήρης υποστήριξη βάσει συμβολαίου συντήρησης

Main Menu