Μηχανογράφηση επιχειρήσεων

pic-0-big.jpg

Η μηχανογράφηση εταιρειών και λογιστηρίων έχει καθιερωθεί ως το βασικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η σωστή μηχανογράφηση παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την ολοκλήρωση των εργασιών και εξαλείφει τα λάθη του ανθρώπινου παράγοντα. Απαραίτητη προϋπόθεση στη μηχανογράφηση είναι  η επιλογή, η εγκατάσταση και η εφαρμογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση software (λογισμικό ή προγράμματα) καθώς και των περιφερειακών συστημάτων (Η/Υ, εκτυπωτές, δίκτυο, καλωδιώσεις, τροφοδοτικό κτλ).

Στον τομέα της μηχανογράφησης το VIRUS ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε βοηθώντας μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τη γραφειοκρατία και τις παραλείψεις. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα της μηχανογράφησης είναι:

 • Ανάλυση αναγκών και στόχων ενός νέου συστήματος μηχανογράφησης.
 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, σύνδεση στο Διαδίκτυο, περιφερειακά, αναλώσιμα κτλ).
 • Επιλογή του κατάλληλου software, πάντοτε αναγνωρισμένου από το Κράτος (Άρθρο 23 του ΚΒΣ).
 • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρείες παραγωγής software για επιχειρήσεις και λογιστήρια και διαμεσολάβηση στην αγορά του software.
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας στον χειρισμό των ειδικών προγραμμάτων.
 • Κωδικοποίηση Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Αξιόγραφων, Παραγωγής.
 • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές.
 • Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) στην Γενική και Αναλυτική Λογιστική.
 • Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση της εταιρείας.
 • Τεχνική υποστήριξη και επικοινωνία για προβλήματα ή αλλαγές που θα προκύψουν.

Main Menu